St. Annastraat 1, Cuijk | 0485 – 313 205 | info@pmc-cuijk.nl

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie is gericht op het behandelen en begeleiden van kinderen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische, dagelijkse handelingen kunnen bij de kinderergotherapeut terecht. Het kan hierbij gaan om handelingen in de zelfverzorging, de schoolse vaardigheden of handelingen tijdens spel en ontspanning. De kinderergotherapeut helpt een kind om thuis, op school of in de vrije tijd beter te functioneren.

De behandeling kan zich richten op het verbeteren van de (fijne) motoriek, de verwerking van zintuiglijke prikkels, de werkhouding, het werktempo, de concentratie en de taakgerichtheid van het kind. De kinderergotherapeut oefent spelenderwijs met verschillend spel- en ontwikkelingsmateriaal dat aansluit op de belevingswereld en mogelijkheden van het kind. Activiteiten zoals aankleden, boterham smeren, kleuren, schrijven, knippen, puzzelen en spelen worden geoefend. Daarnaast geeft de kinderergotherapeut advies over hulpmiddelen en aangepast meubilair, bijvoorbeeld voor het schrijven.

Ouders en/of leerkrachten worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling, om te kunnen zien hoe zij het kind ook thuis of op school het beste kunnen ondersteunen. De behandeling kan plaatsvinden in de praktijk, thuis of op school.

De kinderergotherapeut werkt nauw samen met verschillende andere (para)medische zorgverleners zoals de kinderfysiotherapeut en de kindercoach.

Verwijzing en vergoeding

Ieder kind heeft vanuit de basisverzekering recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. In sommige gevallen kan de ergotherapie ook vanuit een PGB of Rugzakje worden gefinancierd. Ergotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van de zorgverzekering, is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Wij hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars en hanteren de met de zorgverzekeraar overeengekomen contractuele tarieven. Wij declareren de zittingen kinderergotherapie die door de zorgverzekering vergoed worden direct bij de zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie over kinderergotherapie kun je contact opnemen met Ergotherapie Mila via info@ergotherapiemila.nl of kijk op www.ergotherapiemila.nl.

X