St. Annastraat 1, Cuijk | 0485 – 313 205 | info@pmc-cuijk.nl

Wat is kinderfysiotherapie?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt dit langer en kan de ontwikkeling afwijken van de norm. Dit kan ontstaan door een aangeboren of verkregen aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat of door te weinig motorische ervaring.
Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren omgaan met hun verminderde mogelijkheden en leren hier zo optimaal mogelijk mee te functioneren. Hier kan kinderfysiotherapie in ondersteunen.

Kinderfysiotherapie is een vervolgopleiding na de basisopleiding fysiotherapie.
De kinderfysiotherapeut heeft uitgebreide kennis van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind en is in staat om onderscheid te maken tussen een normale, vertraagde en/of een afwijkende motorische ontwikkeling.
Om een volledig beeld te krijgen van het motorisch niveau van uw kind zal de kinderfysiotherapeut informatie inwinnen bij ouders, maar soms ook bij leerkrachten, crèche leiding, huisarts of andere disciplines. De kinderfysiotherapeut zal verder specifieke tests doen en de motoriek observeren. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Vaak gebeurt dit met behulp van oefenmateriaal en in spelvorm. De ouders kunnen waar nodig thuis oefeningen doen met hun kind die de kinderfysiotherapeut meegeeft.
De kinderfysiotherapeut heeft de beschikking over de oefenzaal met therapeutische middelen voor alle leeftijden. Bij baby's, kinderen tot 2 jaar en kinderen met een ernstige beperking vindt behandeling vaak aan huis plaats.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, die problemen met hun motorische ontwikkeling krijgen. Kinderen kunnen met verschillende problemen bij de kinderfysiotherapeut terecht komen. Bij zuigelingen kan dit zijn: weinig kracht, overstrekken of een voorkeurshouding met als gevolg een afgeplatte schedel. Kinderen op de basisschool kunnen problemen hebben met het volgen van onderwijs of fysieke activiteiten zoals moeite hebben met schrijven of niet goed mee kunnen komen tijdens de gymles. Verder zijn orthopedische en neurologische aandoeningen, ademhalingsproblematiek, kinderen met een syndroom of algehele ontwikkelingsachterstand en kinderen met spierziektes voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie.

Kinderen kunnen bij PMC Cuijk/Fysiotherapie Cuijk Centrum o.a. terecht voor:

 • Baby’s met voorkeurshouding
 • Plagiocephalie meting, een meting bij baby’s met een afgeplat of scheef hoofdje
 • Excessief huilende baby’s
 • Draagdoek gebruik bij baby’s
 • Kinderen met schrijfproblematiek
 • Kinderen met verminderde motorische ontwikkeling
 • Kinderen met overgewicht
 • Sensorische informatieverwerking(zintuiglijke prikkelverwerking)
 • Inspanning bij kinderen met een chronische aandoening zoals; reuma, oncologie en spierziekten
 • Functionele klachten bij kinderen
 • Chronische pijn bij kinderen

Verwijzing en vergoeding

Per kalenderjaar vergoedt de basisverzekering 18 behandelingen kinderfysiotherapie. Daarnaast is er eventueel vergoeding mogelijk uit een aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Bij kinderen geldt er geen eigen risico.

Voor sommige indicaties zal kinderfysiotherapie doorlopend nodig zijn en wordt het onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Hier is een verwijzing van de specialist voor nodig.

Wij hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars en hanteren de met de zorgverzekeraar overeengekomen contractuele tarieven. Wij declareren de zittingen kinderfysiotherapie die door de zorgverzekering vergoed worden direct bij de zorgverzekeraar.

Geen verwijzing nodig (m.u.v. huisbezoeken)
Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor kinderfysiotherapie aan huis dient er wel een verwijzing te zijn van huisarts, specialist of jeugd/consultatiebureau-arts.

Voor kinderfysiotherapie kunt u bij ons terecht bij Maxime Hidding.

Jongeren Actief Plus | PMC Cuijk

 

X